Koncepcja i realizacja identyfikacji Muzeum Powtania Poznańskiego – Czerwiec’56

Poznań, czerwiec 2016

Z naszej inicjatywy powstała na ul. Św. Marcin ścieżka edukacyjna, na wmurowanych tablicach są wypisane chronologiczne kolejne wydarzenia 28 czerwca 1956, osobno zostały upamiętnione decyzje robotników, osobno władz.

czerwiec-obeliskczerwiec-cczerwiec-10czerwiec-11czerwiec12czerwiec-10

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz