Naspers, czyli siły OTOMOTO, OTODOM i OLX, organizacja konferencji śródrocznej i integracji  pracowników firmy wokół leit motivu wydarzenia jakim była Parapetówka.

Poznań, październik 2015

parapetparapet_1 parapet_5 parapet-4 parapet6 parapet

Fot. Philipp Gmuer

Zapisz

Zapisz