Naspers, czyli siły OTOMOTO, OTODOM i OLX, organizacja konferencji śródrocznej i integracji  pracowników firmy wokół leit motivu wydarzenia jakim była Parapetówka.

Poznań, październik 2015

parapet

parapet_1

parapet_5

parapet-4

parapet6

parapet

Fot. Philipp Gmuer

Zapisz

Zapisz