Obsługa Akademii Rozwoju Dealera – konferencje szkoleniowe wraz z wieczorem tematycznym.

Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław maj-listopad 2016

Fot. Robert Korybut-Daszkiewicz